Vídeos

Ells ja han dit la seva, t’hi animes? Participa al #viauni enviant-nos un vídeo explicant com és el teu dia a dia a la universitat.


Estàs satisfet del teu pas per la universitat?
Experiències explicades pels propis protagonistes del projecte Via Universitària

Quines polítiques hauria d’adoptar la universitat en relació a les beques dels estudiants?
Reflexions dels estudiants sobre el sistema de beques de les universitats públiques

Tothom pot accedir a la universitat amb les mateixes condicions?
L’accés a la universitat segons un estudiant de pedagogia, un d’enginyeria multimèdia i una estudiant d’infermeria.

Disposes d’informació suficient per triar una carrera universitària?
Reflexions i propostes de millora de tres estudiants universitaris

Creus que la universitat fomenta la participació dels estudiants?
Els mecanismes de participació a les universitats segons la opinió dels estudiants universitaris

Creus que les universitats faciliten que els estudiants compaginin estudis i feina?
Opinions a favor i en contra d'un sistema d'avaluació continua

Creus que estudiar una carrera et facilitarà trobar una feina?
Estudiants universitaris reflexionen sobre el grau d'utilitat de tenir una carrera

Quines competències, coneixements o habilitats, t'aporta la universitat?
Estudiants universitaris reflexionen sobre el model d'aprenentatge que hauria de tenir la universitat

T'has plantejat anar a estudiar a d'altres països
Reflexions dels estudiants sobre la mobilitat internacional

La universitat incentiva que els alumnes assisteixin a classe?
Experiències dels estudiants sobre la motivació a les aules