Publicacions

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Resultats principals, conclusions i propostes
Col·lecció Política Universitària, n. 4
Maig, 2019


Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Main results, conclusions and proposals
Series: Política Universitària, 4
Maig, 2019


Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Informe general de resultats
Maig, 2019


Via Universitària (2017-2019)
Ser estudiant universitari avui
Dossier de premsa
Maig, 2019


Via Universitària (2017-2019)
L’estudiantat universitari implicat en la governança
Breu perfil dels i les representants estudiantils
Maig, 2019