Seminari Equip Redactor 16/07/15

El passat 16 de juliol es va celebrar el segon seminari amb tot l’equip redactor del Via Universitària. Aquest seminari va servir per presentar els principals resultats de treball de camp i per marcar el tret d’inici a la fase d’anàlisi dels resultats de l’enquesta i redacció de l’informe general.

En la sessió es va acordar el calendari de treball, es van presentar i debatre conjuntament els principals resultats de l’enquesta, es van clarificar els criteris d’elaboració de l’informe i es va lliurar de tota la documentació necessària per a la redacció dels diferents capítols.

L’equip redactor treballarà fins al novembre en l’explotació dels resultats de l’enquesta, moment en que la directora científica de l’enquesta, l’Elena Sintes, compilarà els diferents capítols i ultimarà l’informe general de resultats que esperem presentar al gran públic l’abril del 2016.