Referents

La investigació sobre els estudiants universitaris té una llarga tradició tant als països i universitats anglosaxones (als EUA, Canadà, Gran Bretanya i Austràlia), com als francòfons (França i Suïssa). Als EUA i Canadà es realitza des de l’any 2000 la National Survey of Student Engagement (NSSE) que explora la participació dels estudiants en els programes i activitats universitàries. Aquesta enquesta s’elabora des del NSSS Institute, que elabora múltiples materials de reflexió a partir de l’experiència de les nombroses universitats participants o adherides.

Quant a Austràlia, des de 2006 s’hi han realitzat diverses enquestes per part de la Conferència de Rectors de les Universitats Australianes, en les quals s’han tractat temes com els recursos socioeconòmics o l’equitat participativa. Pel que fa a les universitats britàniques, aquestes disposen des de 2005 la National Student Survey.

Des de l’any 1989 França compta amb Observatoire de la Vie Etudiante (OVE), creat pel Ministeri d’Educació de França, que des de 1994 realitza una enquesta triennal de condicions de vida dels estudiants. Aquest instrument ha estat replicat en nombroses universitats franceses per tal d’estudiar i descriure els perfils dels universitaris, el seu recorregut i resultats acadèmics i la seva inserció laboral. Recentment, les universitats suïsses han adoptat un sistema similar de seguiment i generació d’informació.

Pel que fa a Espanya, a banda d’ECoViPEU i dels resultats estatals d’Eurostudent, la principal font d’informació sobre els estudiants universitaris són les investigacions realitzades per la Fundación BBVA. Aquesta fundació ha realitzat quatre estudis, basats en enquestes, sobre la població estudiantil universitària, les tres primeres sobre els estudiants universitaris espanyols (el 2003, 2005 i 2006) i l’última sobre una mostra d’estudiants de caràcter internacional (el 2010). En aquestes enquestes s’exploren les actituds i valors dels estudiants en diverses dimensions.

A l’any 2016 s’hi suma la primera edició de Via Universitària. A més d’ECoViPEU i de Via Universitària I, existeixen altres estadístiques de referència internacional que serviran per definir els àmbits d’anàlisi d’aquesta investigació. La font principal és Eurostudent (Social and economic conditions of student life in Europe), enquesta europea i principal font d’ECoViPEU. Es tracta d’una enquesta periòdica, de la qual s’han dut a termes cinc onades des de l’any 2000 fins a 2015. L’objectiu principal del projecte Eurostudent és proporcionar informació fonamental sobre les condicions socioeconòmiques dels estudiants i generar indicadors comparables a nivell internacional.

Recursos