Qüestionari

El mètode de recollida de la informació és l’entrevista individual mitjançant un qüestionari en línia, que pot ser contestat en català, castellà, francès i anglès.

Àmbits temàtics
Respecte als continguts de l’enquestal’equip del projecte ha elaborat un qüestionari basat fonamentalment en el de la primera edició del Via Universitària. El qüestionari del Via Universitària (1a edició) va estar contruït a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU) i complementat amb preguntes provinents d’altres enquestes de referència internacional (com ara el projecte europeu Eurostudent; La National Survey of Student Engagement (NSSE), realitzat a les universitat d’Estats Units i Canadà; l’estudi Conditions de Vie realitzat per al Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) del Ministeri d’Educació de França; o els diversos estudis realitzats per la Fundación BBVA).

L’elaboració del qüestionari està plantejat en base a tres preguntes clau:

  1. Què volem conèixer de les trajectòries dels estudiants i pot contribuir a la millora de les polítiques universitàries?
  2. Tothom gaudeix de les mateixes oportunitats? Com podem millorar les condicions per a l’estudi en termes d’equitat?
  3. Com de diverses són aquestes trajectòries? Podem construir-ne una tipologia? Com és avui dia l’”ofici” de l’estudiant universitari?

El qüestionari està dividit en cinc grans blocs que abasten 11 grans àmbits d’estudi de les característiques dels estudiants i de les seves condicions de vida i d’estudi, així com del recorregut de la seva trajectòria universitària. El primer bloc recull preguntes relatives a la trajectòria educativa anterior a l’entrada a la universitat, el segon bloc se centra en les pràctiques d’estudi, el tercer pregunta sobre les condicions de la vida quotidiana i la participació cultural i social a la universitat, el quart bloc se centra en la valoració, les expectatives de futur i la mobilitat internacional dels estudiants. El cinquè i darrer bloc registra les característiques sociodemogràfiques dels entrevistats.

L’enquesta: 11 àmbits d’estudi

enquesta12ambits

Recursos