En quines condicions estudien els joves universitaris a Europa?

El passat 11 de març la Fundació Jaume Bofill va presentar el V Informe d’Eurostudent, el principal projecte europeu d’anàlisi sistemàtica de les condicions de vida dels estudiants d’educació superior i una eina fonamental per orientar la presa de decisions sobre polítiques universitàries a Europa. La presentació es va fer en el marc del Perspectives Internacionals d’Educació, el cicle de debats mitjançant el qual la Fundació Jaume Bofill es fa ressò dels principals informes internacionals d’educació.

La presentació va ser a càrrec de Kristina Hauschildt, membre del grup coordinador i editora de “Eurostudent V” , Miquel Martínez, professor de Pedagogia i membre del grup de recerca GREM i Ernest Pons, professor d’Estadística i director de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB.

Partint dels resultats d’Eurostudent, Martínez i Pons van fer un interessant i complicat exercici d’anàlisi de la situació universitària a Catalunya, tenint en compte la manca de dades existents i el fet que Espanya no va participar a la última edició d’Eurostudent i, per tant, no surt representada a l’últim informe de l’enquesta.

L’Storify elaborat per l’equip de comunicació de la Xarxa Vives d’Universitats, dóna accés a les dues presentacions esmentades junt amb una selecció d’alguns dels tweets que van alimentar el debat.