Via Universitària

Les carreres reprodueixen les tasques de l’àmbit domèstic marcades pel gènere

Les dones s’orienten cap a les àrees de salut i de cura, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions.
La dona està sobrecarregada de tasques respecte a l’home i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat.
Tot i ser majoria (62%), la presència de la dona a la universitat és encara minoritària en les Enginyeries (32%) i titulacions mixtes (44%)

La universitat encara està lluny de l’equitat

La classe social predominant a la universitat és la classe alta, el 55% als graus i el 58% als màsters, segons l’informe Via Universitària (2017-2019) de la Xarxa Vives.
El 60% dels estudiants de grau viu a casa dels progenitors i finança els estudis amb els ingressos familiars.
Les dones, més disciplinades i constants en l’estudi, estan sobrecarregades de tasques respecte als homes i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat

Via Universitària

La Xarxa Vives presenta els resultats de l’informe Via Universitària (2017-2019)

El dia 15 de maig tindrà lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona la presentació de resultats de l’informe Via Universitària (2017-2019): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris. La segona edició del programa es duu a terme entre els anys 2017 i 2019 i ha enquestat a més de 40.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives. L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves expectatives, trajectòries i la satisfacció que tenen amb la universitat.

estudiants universitaris

Més de 40.000 estudiants mostren la realitat i les necessitats dels universitaris

• L’enquesta Via Universitària de la Xarxa Vives dobla la participació de l’edició anterior. • Els resultats contribuiran a l’orientació de polítiques universitàries i a l’evolució del sistema d’educació superior. 12.04.2018. La Xarxa Vives d’Universitats dona per finalitzat el treball de camp de la segona edició del programa Via Universitària. Des del passat mes de … Continua la lectura de Més de 40.000 estudiants mostren la realitat i les necessitats dels universitaris

Resultats del sorteig de 3 iPhone 8

D’acord amb les bases de participació,  avui dia 9 d’abril s’ha realitzat el sorteig dels premis per la participació en l’enquesta Via Universitària. Les tres persones que han resultat guanyadores d’un iPhone 8 són: – Tamara Adell Ramos, estudianta de la Universitat Jaume I. – Alexandre Reina Ortega, estudiant de la Universitat Internacional de Catalunya. … Continua la lectura de Resultats del sorteig de 3 iPhone 8

Vint universitats de la Xarxa Vives impulsen la segona edició del programa Via Universitària

L’estudi, referent dels territoris de parla catalana, compta amb la participació de 20 universitats de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra, i generarà informació sobre les condicions de vida, l’entorn socioeconòmic i les expectatives professionals dels estudiants universitaris. El treball de camp es durà a terme entre els mesos de febrer i març de 2018, mitjançant l’enquestació en línia a la població estudiantil universitària de les universitats participants.

13.02.2018.– L’objectiu de Via Universitària és el de conèixer la realitat i les necessitats de l’estudiantat, per poder així aportar elements útils que orienten propostes de millora en les polítiques universitàries. D’aquesta manera, i a través de la realització d’estudis periòdics, les universitats de la Xarxa Vives generen tot un cos de coneixement sobre les condicions de vida dels estudiants, les formes d’estudiar, la vinculació amb la universitat, hàbits culturals, condicionants econòmics, i expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. Els resultats i les conclusions del programa, previstos per al maig de 2019, permetran servir de guia i fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les mateixes universitats com dels decisors públics, i afavorir l’evolució del sistema universitari d’acord amb els reptes que el context socioeconòmic actual planteja.

L’enquesta: seixanta-dos preguntes dividides en cinc blocs temàtics
A partir del proper 12 de febrer, els estudiants de les 20 universitats participants rebran una enquesta en línia que incorporarà preguntes referides a l’accés i l’opinió respecte de la trajectòria personal a la universitat i a les condicions de vida quotidiana i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat.
Un altre bloc de l’enquesta analitzarà les expectatives que els alumnes tenen sobre el seu futur professional. En aquest sentit, els estudiants respondran preguntes sobre la valoració personal de l’experiència a la universitat i la seua perspectiva de futur laboral, a més de valorar el nivell de motivació sobre la possibilitat de realitzar estades de mobilitat internacional. El qüestionari finalitzarà amb el recull de dades sociodemogràfiques, necessàries per poder fer una anàlisi detallada dels factors clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

Major diversitat socioeconòmica i escletxa social, alguns dels resultats del Via Universitària I
En la primera edició l’any 2016, Via Universitària va comptar amb una mostra de més de 20.000 estudiants pertanyents a les 20 universitats dels territoris de parla catalana que hi participaren. Els resultats d’aquesta primera edició apuntaren a l’existència d’una major diversitat en els perfils socioeconòmics i culturals dels estudiants universitaris, alhora que també mostraren signes d’iniquitat i d’escletxa social, reflectits tant en les diferències en l’accés a programes de mobilitat internacional com en la diversitat d’expectatives de desenvolupament professional que mostraren els enquestats en funció del seu origen social.

La segona edició, que arranca ara i s’estendrà fins al 2019, compta també amb la participació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que forma part integral de l’equip de treball del programa, i la col·laboració de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. Ambdues agències contribueixen de manera significativa amb el seu coneixement i la seua experiència en l’avaluació dels sistemes d’ensenyament universitaris. El programa, a més, ha rebut també suport per part de la Fundació Bancària “la Caixa”.