Metodologia

El mètode de recollida de la informació és l’entrevista individual mitjançant un qüestionari autoemplenat per Internet (CAWI) als estudiants matriculats de primer cicle (Grau/Bàtxelor, Doble grau) i segon cicle (Postgrau, Màster) de les universitats participants en el programa. L’enquestació en línia proporciona una major rapidesa en l’obtenció de les dades, un accés a una mostra molt més àmplia i un important estalvi de recursos econòmics en relació altres mètodes d’enquestació.

Àmbit poblacional

L’univers d’estudi el conformen la totalitat d’estudiants matriculats en les universitats participants en el programa.

Treball de camp

El treball de camp el desenvoluparà l’empresa ESAM Tecnología, una spin-off de la Universitat de València que va realitzar la recollida de la informació tant en la primera edició de Via Universitària com en ECoViPEU, amb una sòlida experiència en enquestació on-line i amb total garantia sobre la privacitat de les dades que es recolliran.