Mostra totes les entrades de Shaila Andres

Via Universitària

Les carreres reprodueixen les tasques de l’àmbit domèstic marcades pel gènere

Les dones s’orienten cap a les àrees de salut i de cura, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions.
La dona està sobrecarregada de tasques respecte a l’home i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat.
Tot i ser majoria (62%), la presència de la dona a la universitat és encara minoritària en les Enginyeries (32%) i titulacions mixtes (44%)

TwitterFacebookLinkedInEmail

La universitat encara està lluny de l’equitat

La classe social predominant a la universitat és la classe alta, el 55% als graus i el 58% als màsters, segons l’informe Via Universitària (2017-2019) de la Xarxa Vives.
El 60% dels estudiants de grau viu a casa dels progenitors i finança els estudis amb els ingressos familiars.
Les dones, més disciplinades i constants en l’estudi, estan sobrecarregades de tasques respecte als homes i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat

TwitterFacebookLinkedInEmail
Via Universitària

La Xarxa Vives presenta els resultats de l’informe Via Universitària (2017-2019)

El dia 15 de maig tindrà lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona la presentació de resultats de l’informe Via Universitària (2017-2019): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris. La segona edició del programa es duu a terme entre els anys 2017 i 2019 i ha enquestat a més de 40.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives. L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves expectatives, trajectòries i la satisfacció que tenen amb la universitat.

TwitterFacebookLinkedInEmail